Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


За достаток меду

Підготовка пасіки до зимівлі

Важливого значення надають пасічники з колгоспу «Пам’ять Сталіну» підготовці бджолосімей до зимівлі, самій зимівлі бджіл. На зиму залишається достатня кількість перги та по 17—18 кілограмів доброякісного меду на кожну бджолосім’ю, а також 8—10 кілограмів на запасну матку. При цьому стараються залишати в першу чергу мед з гречки, фацелії та липи. Мед же з озимого ріпаку повністю відбирається ще при першо­му відкачуванні, бо він швидко кристалізується і зимою бджоли не можуть його використати. Для зимівлі від­бирають тільки світлі стільники, з яких вийшло 2—3 покоління бджіл, і тільки з бджолиними комірками. Меду у гніздах свіжовідбудованих стільників на зи­му стараються не залишати. Такі стільники з медом ставлять у порожні вулики і зберігають у зимівнику де весни як страховий фонд. Свіжовідбудовані стільники для бджіл, як кажуть пасічники, «холодні». Бджоли краще зимують на стільниках, з яких уже виводився розплід.

Одним з важливих заходів у підготовці пасіки до зимівлі є нарощування якнайбільшої кількості молодих бджіл на зиму. Для цього в колгоспі «Пам’ять Сталіну» щороку висіваються пожнивні посіви гречки та фаце­лії, які цвітуть у другій половині серпня — на початку вересня і забезпечують бджіл пізнім взятком. Це сприяє відкладанню яєчок.

Щоб матка мала місце для відкладання яєчок, В середину гнізда проти льотка ставлять один—два по­рожні стільники з бджолиними комірками. Гнізда складають так, щоб у кожній вуличці було не менше як 2,5 кілограма меду.

Маломедні рамки розпечатують і ставлять за встав­ну дошку, звідки бджоли переносять мед у гнізда. Гніз­да бджолосімей у другій половині серпня добре утеп­люють, а льотки зменшують з таким розрахунком, щоб одразу могли вийти не більше як 3—4 бджоли. Це за­безпечує у гніздах тепловий режим, необхідний для роз­витку сімей, і запобігає нападу бджіл, який в цю пору часто буває. В цей же час провадиться продуктообмін, тобто часткова заміна кормового меду цукром.

Продуктообмін — важливий захід, завдяки якому створюється сильний штучний взяток для бджіл. Внас­лідок цього матки інтенсивно відкладають яєчка і на зиму нарощується багато молодих бджіл, які добре зи­мують і весною здатні виховати велику кількість роз­плоду. Продуктообмін гарантує також якість корму, що залишається у гніздах на зиму. Крім того, він економіч­но вигідний колгоспові, бо мед удвічі дорожчий за цукор.

Підстановка рамок з штучною вощиною

Так, в 1960 році цукром було замінено 1500 кілогра­мів меду. Це дало колгоспові 1200 карбованців додатко­вого прибутку.

Продуктообмін — дуже відповідальна і копітка ро­бота, і не в усіх колгоспах пасічники охоче її вико­нують. Тому в колгоспі «Пам'ять Сталіну» за кожний кілограм заміненого меду додатково нараховується 0,15 трудодня.

Робота ця проводиться так: зранку, коли бджоли лі­тають мало, з гнізд відбирають рамки з медом і в спе­ціальних ящиках заносять їх у приміщення. В першу чергу відбирають рамки маломедні і старі, непридатні для зимівлі. Відбирання рамок провадять швидко, щоб не викликати нападу бджіл. Пізніше, коли літ бджіл збільшується і відбирати мед неможливо, у приміщенні провадять відкачування меду з відібраних рамок. По­тім готують цукровий сироп з двох частин цукру на одну частину води. Воду обов’язково кип’ятять. Коли сироп охолоне до температури 30—36 градусів, його заливають з чайника в спеціальні годівниці-рамки, а та­кож у стільники, з яких відкачано мед, і ввечері, після закінчення льоту бджіл, ставлять у вулики за вставну дошку. За один раз бджолосім’ї дають близько двох кі­лограмів сиропу. Протягом ночі бджоли забирають весь сироп і переносять у гнізда. З продуктообміном ста­раються не запізнюватись і провадять його тоді, коли в природі ще є хоч невеликий взяток. В такому разі не бу­ває нападу і бджоли встигають переробити сироп у мед і запечатати його. Цікаво, що при огляді гнізда че­рез 8—10 годин після проведення продуктообміну май­же неможливо відрізнити квітковий мед від меду, пере­робленого з цукру. 

В кінці вересня, коли матки припиняють відкладан­ня яєчок, пасічники переглядають всі бджолосім’ї і оста­точно готують їх до зими. З гнізд виймають порожні стільники, що були поставлені для відкладання яєчок (на цей час розплід з них уже виходить), зменшують льотки до проходу 1—2 бджіл, старанно утеплюють гнізда і стежать за тим, щоб у вулик не залізли миші. В цей же час провадять вибраковку і перетоплюють на віск старі стільники, ремонтують і готують до зими зи­мівники, обладнують їх стелажами та вентиляційними трубами, а також провадять дезінфекцію.