Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Передовий досвід у бджільництві

В. К. ПЕЛЬМЕНЕВ, П. А. ГУБА.

Передовий досвід у бджільництві

Відповідальний за випуск П. П. Нечипоренко

Редактор В. М. В о р о н і н а. Технічний редактор М. Г. Шевченко. Коректор П. Я. Бронштейн.

Здано в набор 20/XII-57 р. Підписано до друку 25/II-58 р. Папір 54 x 84 1/16 Папер. арк. 0,87. Друк. арк. 1,75. Ум.-друк, арк. 1,44. Обл.-внд. арк. 1,34. Вид. № 142. БЦ 03302. Тираж 2000. Зам. 4-1496. Безплатно.

 

Харківська обласна друкарня Облвндаву, Харків, Сумська вул., 13.