Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Микола Михайлович Глушков (1912 - 1966)

Микола Михайлович Глушков - видатний організатор науково-дослідницької роботи з бджільництва в нашій країні. Беззмінно протягом 23 років він був директором Науково-дослідного інституту бджільництва. Під його керівництвом і в результаті його невпинних турбот Інститут за цей період часу значно зріс та перетворився з порівняно маленького наукової установи в найбільший науково-дослідний центр по бджільництву. Перебуваючи на посаді голови Координаційної Ради з бджільництва Міністерства сільського господарства СРСР, Микола Михайлович Глушков дбайливо і з глибоким знанням справи направляв дослідницьку роботу всіх наукових і досвідчених установ країни цього профілю.

Микола Михайлович Глушков був також видатним діячем міжнародної бжільницької організації «Апімондія», членом її Виконавчого комітету та керівником однієї з секцій. Беручи активну участь у зміцненні та роботі «Апімондії», він невпинно дбав про підвищення міжнародного авторитету радянського бджільництва, якому належало все його життя.

Всі значні події в розвитку колгоспного і радгоспного бджільництва відбувалися за активної участі Н. М. Глушкова, а багато що з них стали можливими завдяки його ініціативи.

Н. М. Глушков народився в 1912 році в місті Любіме Ярославській області. У 1929 році, після закінчення Любимської середньої школи, був спрямований на курси техніків-тваринників при Іванівському політехнічному інституті. Закінчивши ці курси, Микола Михайлович, працює в Раймолокоспілці дільничним техніком-тваринником.

У вересні 1930 року його відрядили на навчання в Вологодський молочногосподарський інститут на зоотехнічний факультет, який він закінчив у 1934 році. В цьому ж році Н. М. Глушков поступає на агропедагогічне відділення Ленінградського сільськогосподарського інституту і після закінчення його стає викладачем зоотехнічних дисциплін в Юр'євецькому зоотехнічному технікумі Іванівській області.

З 1938 року Микола Михайлович - директор Юр'євецького технікуму, а в 1940 році його відкликають в розпорядження Наркомзему РРФСР і призначають старшим інспектором по технікумах. В кінці цього року Н. М. Глушкова призначають директором Битцевского сільськогосподарського технікуму Московської області.

У 1939 році Микола Михайлович вступає до лав Комуністичної партії Радянського Союзу, а пам'ятної восени 1941 року бере активну участь в організації народного ополчення міста Москви.

У 1943 році Битцевский, сільськогосподарський технікум, до складу якого входило велике бжолярське відділення, був переданий знаходящомуся поруч Науково-дослідному інституту бджільництва (сел. Бутово Московської області). Микола Михайлович був призначений директором інституту і працював на цій посаді до останніх днів свого життя.

У 1947 р перед Вченою радою сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва Н. М. Глушков успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Вплив зовнішніх умов на життєдіяльність медоносної бджоли».

У 1954 році НДІ бджільництва був перебазований в місто Рибне Рязанської області. Тут Н. М. Глушков з властивою йому кипучою енергією організував будівництво головного лабораторного корпусу, житлових і виробничих приміщень. Весь колектив інституту під його керівництвом наполегливо працює над створенням сучасної, добре обладнаної наукової установи.

Можна сміливо сказати, що Інститут бджільництва в місті Рибне - це дітище Н. М. Глушкова. Всі свої сили, здібності і неабиякий талант організатора він віддав будівництву, благоустрою та зміцненню інституту, формуванню дружного колективу науковців.

Зараз в Інституті бджільництва є 10 наукових відділів, розміщених в двох лабораторних корпусах. Створені лабораторії з вивчення фізіології бджоли і нектаровиділення рослин. Заново обладнані хімічна і бактеріологічна лабораторії. У бібліотеці інституту зібрана вся російська бжолярська література і велика кількість зарубіжної.

Інститут має 6 експериментальних і одну навчально-показову пасіки. На одній з пасік зібрані бджолині сім'ї всіх основних рас. Поруч з інститутом виріс дендрарій медоносних рослин і розташований вегетаційний будиночок. В інституті є найбільший в СРСР музей історії бджільництва.

Як дослідник Н. М. Глушков плідно працював над питаннями укрупнення бджіл шляхом їх вирощування в Як дослідник Н. М. Глушков плідно працював над питаннями укрупнення бджіл шляхом їх вирощування в комірках збільшеного розміру. Він встановив, що штучна вощина, яка в нас застосовується, з комірками 5,45 мм відповідає біологічним вимогам лише бджіл центральних областей РРФСР, а в Башкирії, Татарстані і деяких північних областях республіки слід застосовувати штучну вощину зі збільшеним діаметром осередків (5,65 мм).

В Башкирській АРСР вже виготовлено 450 тонн вощини зі збільшеними комірками і більше 200 000 бджолиних сімей переведено на соти, відбудовані на цій вощині. На експериментальній пасіці Інституту бджільництва є 50 сімей бджіл, що живуть з 1956 року на сотах з комірками діаметром в 6,00 мм.

Н. М. Глушков і його аспіранти виконали велику і відповідальну роботу в Узбецькій РСР по вивченню ролі бджіл у запиленні бавовнику (1958 - 1960). Встановлено, що бджоли підвищують урожайність цієї культури приблизно на 30%. Міністерство сільського господарства Узбецької республіки прийняло до впровадження прийом використання бджіл для внутрісортового схрещування бавовнику.

Великі перспективи бачив Микола Михайлович у використанні мікроелементів і біостимуляторів для підвищення продуктивності бджолиних сімей. Останні роки його життя (1962 - 1966) були присвячені вирішенню саме цих питань. Він і його аспіранти виявили позитивний вплив кобальту і марганцю на розвиток і продуктивність бджолиних сімей.

Свої основні наукові роботи він узагальнив в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, яка називалася «Підвищення продуктивності бджолиних сімей шляхом поліпшення умов розвитку бджіл в постембріональний період». Дисертація була високо оцінена в Воронезькому сільськогосподарському інституті, де він повинен був захищати її в травні 1966 року народження, але захисту не судилося відбутися.

Як директор інституту М. М. Глушков неодноразово узагальнював дослідження Інституту бджільництва та інших наукових установ і знайомив з ними учасників конгресів, з'їздів, нарад. Майже щорічно Микола Михайлович виступав з доповідями про підсумки науково-дослідної роботи по бджільництву за минулий рік і її завдання на найближчі роки. Його виступи завжди носили цілеспрямований, діловий характер.

Слід відзначити велику роль Н. М. Глушкова в роботі міжнародної асоціації по бджільництву «Апімондії». Його виступи на міжнародних нарадах, конференціях і конгресах завжди були цікавими і змістовними. На XVII Міжнародному конгресі з бджільництва в Римі (1958 р) Микола Михайлович зробив доповідь на тему: «Бджільництво в СРСР», на XVIII конгресі в Мадриді (1961 г.) - «Підвищення продуктивності медоносних бджіл шляхом поліпшення умов харчування їх в личинковій стадії», на XIX конгресі в Празі (1963 р) - «Вплив режиму харчування на зростання і розвиток медоносних бджіл», на XX конгресі в Бухаресті (1965 р) - «Ефективність використання медоносних бджіл на запиленні бавовнику» (спільно з М. Ф. Скребцовим) і «Нові дані про застосування стимуляторів росту в бджільництві» (спільно з А. С. Яковлєвим). На Міжнародному симпозіумі по підвищенню продуктивності бджільництва, який відбувся в Белграді (1966), була зачитана його остання доповідь «Механізація трудомістких процесів на сучасному етапі розвитку бджільництва».

Очолюючи делегації СРСР на міжнародних конгресах по бджільництву, Н. М. Глушков гідно представляв нашу країну, її успіхи і досягнення в цій галузі сільського господарства.

Перу М. М. Глушкова належить багато статей і наукових робіт. З 1947 по 1964 рік було опубліковано 33 назви його робіт. Він написав дві науково-популярні книги - «Поради бджоляру» (1961 г.) і «Супутник бджоляра» (1962 р). У різних журналах і газетах надруковані 72 його статті з різних наукових і виробничих питань бджільництва. Під редакцією Миколи Михайловича видавалися праці та науково-методичні вказівки Інституту бджільництва.

З ініціативи Н. М. Глушкова при Науково-дослідному інституті бджільництва в 1945 році був організований Інститут удосконалення для спеціалізації зоотехніків, агрономів і ветеринарних лікарів з вищою освітою в питаннях бджільництва. За 20 років своєї діяльності цей Інститут підготував понад 600 фахівців з бджільництва вищої кваліфікації. Заочне відділення Інституту удосконалення за ці роки підготувало велику армію фахівців бджільництва масової і середньої кваліфікації.

Протягом багатьох років Н. М. Глушков був головою Координаційної Ради наукових досліджень по бджільництву при МСХ СРСР. Ця Рада об'єднувала творчі сили всіх наукових бджільницьких установ країни і визначала тематику і основні методичні принципи дослідницької роботи з бджільництва.

З метою підвищення ефективності зв'язку науки з виробництвом і для апробації нових методів і прийомів пчеловожденія, що розробляються Інститутом бджільництва, з ініціативи Н. М. Глушкова була створена велика мережа бджолярів-опитніков, що працюють в різних зонах країни.

Всі свої сили і здібності Н. М. Глушков віддав зміцненню і розвитку колгоспного і радгоспного бджільництва СРСР. Його заслуги перед сільським господарством країни відзначені урядом, Микола Михайлович був нагороджений орденом «Знак Пошани» та орденом Трудового Червоного Прапора, двома медалями «За трудову доблесть», медалями «За оборону Москви», «800 років Москви», «За перемогу над Німеччиною».

Президія Верховної Ради Української РСР в 1958 році присвоїла Н. М. Глушкову почесне звання заслуженого зоотехніка РРФСР.

Н. М. Глушков неодноразово був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки і Виставки досягнень народного господарства. У 1962 році він був нагороджений золотою медаллю ВДНГ.

Н. М. Глушков майже безперервно був членом пленумів районних комітетів КПРС, а також членом Рязанського обкому Комуністичної партії Радянського Союзу.

Помер М. М. Глушков 23 квітня 1966 і похований на кладовищі міста Рибне в Рязанській області.

В особі Миколи Михайловича Глушкова радянські бджолярі втратили видного наукового діяча і талановитого організатора. Невичерпна енергія, цілеспрямованість і діловитість, невпинна турбота про потреби колгоспного і радгоспного бджільництва і нових шляхах його подальшого розвитку - ось основні риси, що характеризували Миколу Михайловича як керівника наукового колективу.

Його смерть - важка втрата для радянського бджільництва. Він помер у розквіті своїх творчих сил.

Світла пам'ять про Миколу Михайловича Глушкова довго буде жити у великому колективі радянських бджолярів.