Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Барвінківські пасічники

Кормова база для бджіл і заходи по її поліпшенню

Успішний розвиток бджільництва і його висока про­дуктивність можливі лише при наявності міцної і сталої кормової бази. Рельєф і грунти колгоспів зони Барвінківської МТС дуже різноманітні, тому й медоносна рослин­ність тут різна. Медозбір в основному забезпечують куль­турні медоноси польових сівооборотів, такі як гречка, соняшник, насінники еспарцету, люцерни, а також плодові і ягідні насадження, овочеві, баштанні та інші культури. Більшість цих культур — добрі медоноси.

В колгоспах зони Барвінківської МТС в 1955 році було посіяно 2152 га соняшника, 68 га гречки, 225 га баштан­них культур, 154 га насінників еспарцету. В 1956 ро­ці було посіяно 1926 га соняшника, 225 га баштанних культур, 225 га гречки, 18 га еспарцету. Крім того, в цих колгоспах є 266 га садів і ягідників, 480 га лісопосадок у вигляді захисних лісосмуг, 940 га лісу, 242 га різних ча­гарників і 1374 га лук.

Серед лісової деревної, чагарникової і трав’янистої рослинності є велика кількість медоносів і пергоносів, таких як клен, біла і жовта акація, крушина, калина, верба, дуб, ясен, дика вишня, терен тощо.

Багато медоносів і пергоносів росте і в полезахисних лісових смугах: клен гостролистий, клен польовий, клен сріблистий, абрикос, дика вишня, жовта і біла акація, аморфа, лох вузьколистий, ліщина і ін.

На луках ростуть біла, рожева і червона конюшина, шалфей лучний, герань лучна, волошка лучна, чистець прямий і чистець болотяний, свербіжниця, родовик, пер­стач гусячий, кульбаба, лядвенець та інші медоноси і пергоноси.

За орієнтовними підрахунками, річний запас меду всіх комахозапилюваних культур на колгоспних полях, на лу­ках, в лісах і лісових смугах колгоспів зони Барвінківської МТС становить 205 700 кг. При плановому використан­ні всього медового запасу, за умови одержання 40 кг товар­ного меду від кожної бджолиної сім’ї, в колгоспах зони цієї МТС можна утримувати до 1590 бджолосімей, а при про­веденні спеціальних заходів по створенню і поліпшенню кормової бази для бджіл — значно більше.

Основний медозбір на колгоспних пасіках забезпечують комахозапилювані сільськогосподарські культури польо­вих сівооборотів, технічні культури, плодові і ягідні наса­дження, овочеві, баштанні, ефіроолійні культури і гречка. Але всі ці медоноси цвітуть з кінця травня і до серпня.

У весняний і осінній періоди, як правило, буває перерва в цвітінні медоносів. Тому в колгоспах у польові сівообороти слід вводити пожнивні, підпокривні і покривні культури, посіви різних медоносів у міжряддях садів, а та­кож в садово-припасічних і припасічних сівооборотах.

В 1956 році в колгоспі «Зоря комунізму» з загальної зе­мельної площі 2186 га 17,4 процента було засіяно різними комахозапилюваними культурами: соняшником, гречкою, еспарцетом, плодовоягідними насадженнями, баштанними, овочевими і ін. Крім того, в колгоспі є 18 га саду, 88 га лісу і більше 40 га лісосмуг. Медозбір на пасіці починається в травні і триває до кінця серпня, а в окремі роки і до поло­вини вересня. Протягом літа буває до 70 днів і більше зі взятком. Щоденний принос нектару невеликий, і тільки в окремі липневі дні бджоли приносять до 5 кг меду на сім’ю на день. Основний медозбір триває з кінця червня до половини серпня.

Весною бджіл розмішують в садах, де цвітуть вишні, сливи, яблуні і груші. Одночасно по балках цвіте кульбаба. Найкраще бджоли відвідують вишні і сливи. В цей період на пасіці колгоспу «Зоря комунізму» вони збирають всьо­го по 4—6 кг меду на сім’ю.

Після цвітіння садів бджоли використовують взяток з ранніх медоносів, пергоносів, полезахисних лісових смуг, чагарників (клен гостролистий, клен польовий, ліщина, верба).

В кінці травня в полезахисних смугах цвіте біла акація, пізніше (протягом 20 днів) — еспарцет, який забезпечує основний медозбір у червні. Кожна бджолосім’я збирає до 20 кг меду. Одночасно по балках і ярах цвітуть різні дикі трав’янисті медоноси.

З другої половини червня до середини липня бджоли збирають нектар з інших медоносів. З другої половини липня до середини серпня медозбір забезпечують соняш­ник, гречка і частково дикі медоноси. В цей час кожна бджолина сім’я збирає по 30—40 кг меду.

 

Куточок пасіки колгоспу «Зоря комунізму»

Для повного використання бджіл на медозборі і запи­ленні сільськогосподарських культур передові пасічники колгоспів зони Барвінківської МТС бджіл вивозять до са­дів, на посіви еспарцету, соняшника, баштанних культур і квітучої гречки, хоча остання добре виділяє нектар тільки в роки з великою кількістю опадів.

Передові пасічники висівають на припасічних ділянках різні медоноси: фацелію, гірчицю, буркун, маточник, огір­кову траву. Колгосп «Зоря комунізму» щороку висіває на припасічних ділянках по 8—10 га фацелії. Медоноси доцільно висівати з таким розрахунком, щоб вони закри­вали безвзятковий період у даній місцевості.

Правильне використання комахозапилюваних сільсько­господарських культур, що висіваються в польових сівооборотах, і проведення спеціальних заходів по створенню кормової бази для бджіл є запорукою одержання високих медозборів на колгоспних пасіках.