Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Барвінківські пасічники

Вступ
В рішеннях XX з’їзду КПРС по шостому п’ятиріч­ному плану розвитку господарства СРСР на 1956 — 1960 роки поставлено завдання забезпечити подальше круте піднесення сільськогосподарського виробництва і на цій основі добитися значного підвищення матеріального доб­робуту і культурного рівня трудящих.
 
Бджільництво — одна з важливих галузей сільського господарства. Продукція бджільництва: мед — дуже цін­ний харчовий і лікувальний продукт і віск — цінна сиро­вина для промисловості.
 
Розвиток бджільництва має велике значення для під­вищення врожайності багатьох сільськогосподарських культур. Збираючи з квітів комахозапилюваних культур, плодових дерев і чагарників нектар і пилок, бджоли забезпечують перехресне запилення цих рослин, завдяки чому підвищується якість плодів і насіння. Підраховано, що при використанні бджіл на запиленні можна одержати в 10 разів більше доходів від підвищення врожайності сільськогосподарських культур, ніж від одержання меду і воску.
 
Багато колгоспів Харківської області, що мають ве­ликі пасіки, одержують значні доходи. Так, наприклад, колгосп імені Молотова, Лозівського району, від пасіки в 150 бджолосімей одержав у 1955 році доходу 100 тисяч кар­бованців. В цьому колгоспі одержано по 58 кг валового меду в середньому від кожної бджолосім’ї, а завідуючий пасікою Кирило Захарович Коваленко від закріплених за ним 63 бджолосімей одержав по 67 кг валового меду і по 1,3 кг воску.
 
Колгосп імені Першого травня, Великобурлуцького ра­йону (завідуючий пасікою К. П. Кондренко), від 360 бджолосімей у 1955 році одержав в середньому по 38,7 кг валового меду на кожну сім’ю. Грошові доходи цього кол­госпу від бджільництва становлять 136 тисяч карбованців, а на один трудодень — 33 карбованці.
 
В колгоспі «Заможне життя», Куп’янського району, де пасікою завідує П. С. Лозовий, в 1955 році від кожної з 200 бджолиних сімей одержано в середньому по 45,6 кг валового меду і по 850 грамів воску. Доход від бджільни­цтва на один вироблений трудодень становить 30 крб. 30 коп.
 
На пасіці в 118 бджолосімей колгоспу «Червоний хлі­бороб», Савинського району (завідуючий Ф. Є. Скрип­ник), минулого року одержали по 46,7 кг валового меду і по 1,9 кг воску від кожної бджолиної сім’ї.
 
По 48 кг валового меду і 1,3 кг воску одержано від кожної бджолосім’ї в 1955 році в колгоспі «Червоний степ», Чугуївського району.
 
В Харківській області налічується 75 передових кол­госпних пасік, на яких були високі медозбори.
 
Великих успіхів у підвищенні продуктивності пасік добилися в 1955 році всі 13 колгоспів, обслужуваних Барвінківською МТС. Середній медозбір становив тут 38,6 кг на кожну бджолину сім’ю, а в окремих колгоспах він був ще більший. Наприклад, пасічник колгоспу «Жовтнева революція» Олександр Миколайович Солом­ка одержав в середньому по 50 кг валового меду від бджолосім’ї. По 41,1 кг на кожну бджолосім’ю одержано на пасіці колгоспу імені Молотова (пасічник Василь Во­лодимирович Коломієць).
 
Особливо великих успіхів у розвитку бджільництва досягли пасічники колгоспу «Зоря комунізму» Степан Васильович Чуприна і Максим Романович Федоренко.
 
На пасіці цього колгоспу в 1955 році було 190 бджо­линих сімей, від кожної з них одержано в середньому по 69,2 кг валового меду і 1,2 кг воску. Тільки товарного меду пасіка дала 9141 кг (по 48,1 кг на кожну сім’ю бджіл). Колгосп одержав від бджільництва 115619 кар­бованців доходу. На пасіці працюють чотири колгоспни­ка— два пасічники і два помічники. 1956 року від 212 бджолиних сімей тут одержано по 60 кг валового меду і по 1 кг воску на кожну сім’ю. За цей рік до колгоспної комори здано 770 кг товарного меду (по 36,3 кг від кож­ної бджолосім’ї).
 

Голова колгоспу «Зоря комунізму» Г. П. Шевченко

Велику допомогу пасічникам колгоспу «Зоря комуніз­му» подають партійна організація, а також правління на чолі з толовою колгоспу Г. П. Шевченком.
 
За успіхи в розвитку бджільництва М. Р. Федоренко і С. В. Чуприна удостоєні права бути учасниками Все­союзної сільськогосподарської виставки 1956 року.
 
В розвитку бджільництва у колгоспах зони Барвінківської машинно-тракторної станції велика заслуга нале­жить головному зоотехніку цієї МТС Олександру Платоновичу Гогенко. Він регулярно буває на пасіках, знайо­миться з їх станом, допомагає в організації праці.
 
Поширення досвіду роботи передових пасічників кол­госпів зони Барвінківської МТС і впровадження його в практику пасік інших колгоспів сприятиме розвитку кол­госпного бджільництва і підвищенню продуктивності бджолиних сімей.