Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Барвінківські пасічники

Збирання гнізд у зиму

Після того, як виведено основну масу розплоду в бджо­линих сім’ях, пасічники починають збирання гнізд в зиму. Передові пасічники застосовують всі заходи до осіннього нарощування бджіл, тому на їх пасіках ще в першу поло­вину вересня в сім’ях буває велика кількість розплоду. Остаточне збирання гнізд провадять в кінці вересня або на початку жовтня. Тоді ж беруть на облік весь мед, що залишився у вуликах, вилучають пусті й маломедні рамки. Рамки з розплодом, якщо вони є, відсувають на край гніз­да і ставлять за криючою рамкою. У вуликах залишають кількість корму відповідно до сили сім’ї.

Рамки з медом найкраще зважувати на пружинній вазі після закінчення медозбору, під час попереднього збирання гнізд. При остаточному збиранні гнізд тільки дивляться помітки на верхньому бруску рамок і ставлять їх так, щоб у вуличці було не менш як 2 кг меду. Необхід­но, щоб бджолам кожної вулички вистачало меду на всю зиму в цій же вуличці. На кожну сім’ю дають 1—2 медо-пергові рамки. Щоб перга не псувалася від плісені, рамки ставлять на друге або третє місце від краю гнізда. У вули­ках залишають на 1—2 рамки більше, ніж є запасних ра­мок з бджолами. До постановки бджіл в зимівник гнізда сімей ретельно утеплюють.

У М. Р. Фёдоренка в зиму йдуть сім’ї силою 8—9 вули­чок, частина бджолиних сімей — силою 10—11 вуличок; на пасіці С. В. Чуприни — сім’ї силою 7—12 вуличок, най­частіше сила сімей 8—10 вуличок. Кожній сім’ї залиша­ють на зиму по 18—20 кг меду і по 2 рамки перги. Всі ці запаси зберігають у вулику. Нуклеуси з запасними матка­ми йдуть в зиму на 4—6 вуличках з запасом меду по 7—10 кг. Після закінчення збирання гнізд в зиму льотки закривають загороджувачами проти мишей.

Рамки з меншою кількістю меду ставлять ближче до льотка, а повномедні — далі. У центр гнізда ставлять най­кращі рамки з правильно відбудованими комірками, в яких вивелося по 2—3 покоління бджіл. Ці рамки мають світлокоричневий колір. Такі стільники менш теплопро­відні, після вживання бджолами меду зимою матки охоче відкладають у них яйця. Це сприяє більшому нарощуван­ню бджіл навесні.