Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Барвінківські пасічники

Осіннє нарощування бджіл

Науковими даними і досвідом встановлено, що добре переносять зимівлю сильні сім’ї з великою кількістю моло­дих бджіл, виведених у серпні й вересні. В кінці медозбору пасічники провадять попереднє збирання гнізд в зиму, роблять осінню ревізію бджолиних сімей і створюють всі умови для нарощування великої кількості молодих бджіл, Перш за все знімають другі корпуси і магазини, вида­ляють маломедні рамки, не зайняті розплодом, старі пошкоджені стільники, а також стільники з великою кількістю трутневих комірок. Мед з маломедних рамок згодовують бджолам весною і восени, а всі стільники, -непридатні для використання під розплід, вибраковують і перетоплюють на віск.

Під час осінньої ревізії бджолиних сімей встановлюють: кількість меду, силу сім’ї, кількість розплоду, підбирають відповідні рамки з медом і пергою для формування гнізд на зиму, а також скорочують і добре утеплюють гнізда, зменшують льотки. Після проведення всіх цих робіт скла­дають відомість і акт ревізії. Осінню ревізію провадять тоді, коли в природі ще є невеликий медозбір, тому що в безвзятковий період цьому дуже заважають крадіжки бджіл.

В деяких місцях медозбір триває до кінця серпня і про­довжується ще у вересні. В 1955 році на пасіці колгоспу "Зоря комунізму" медозбір продовжувався до середини вересня; у вересні відкачували мед. За таких умов на­рощування бджіл слід провадити одночасно з використан­ням їх на медозборі. Тому С. В. Чуприна і М. Р. Федоренко паралельно з постановкою рамок для медозбору розширю­ють їх для відкладання яєць маткою, підставляючи добре відбудовані стільники з бджолиними комірками в центр гнізда. Попереднє збирання гнізд провадять у вересні. Передові пасічники в цей час зважують рамки, призначені для збирання гнізд в зиму, позначаючи кольоровим олів­цем на верхньому бруску наявність перги і кількість меду в кожній рамці. Це полегшує збирання гнізд, тим більше, що його провадять у вересні, коли в природі вже не буває взятку. Швидке збирання гнізд виключає крадіжки бджіл на пасіці.

М. Р. Федоренко для нарощування бджіл в зиму три­має в сім’ях до 90 процентів молодих маток, виведених в цьому ж році. Сім’ї з молодими матками нарощують в зиму велику кількість бджіл. Для розвитку яйценоскості маток в пізньолітній і осінній періоди висівають спеціальні медо­носи (фацелію, гірчицю). Іноді передові пасічники з ме­тою запліднення маток організують невеликі нуклеуси поруч з основною сім’єю, за глухою перегородкою у вулику-лежаку або в іншому вулику, розміщеному поряд з вуликом основної сім’ї. Через деякий час стару матку з ос­новної сім’ї видаляють, перегородки знімають, і бджоли нуклеуса з’єднуються з бджолами основної сім’ї. Так одно­часно із зміною маток провадиться і підсилення основної сім’ї бджолами і розплодом від нуклеусів.

Деякі передові пасічники використовують для осіннього нарощування як маток-помічниць старих маток, що мають бути замінені. На них організують тимчасові відводки. Че­рез певний час в основних сім’ях запліднюються молоді матки. Нарощування бджіл відбувається в основній сім’ї і в тимчасово організованому відводку. Коли нарощування закінчено, стару матку видаляють, а бджіл основної сім’ї і відводка з’єднують в одну сильну сім’ю.

Для розвитку яйценоскості маток бджолам під час на­рощування восени в достатній кількості дають мед і пергу і старанно утеплюють гнізда. Бджолам згодовують мед з маломедних рамок і з рамок, призначених для вибраковки. Ці рамки ставлять у вулики за вставні дошки. Печатний мед на них потроху розпечатують, злегка змочуючи теп­лою водою Щоб уникнути крадіжки, маломедні рамки під­ставляють у вулики у вечірній час.

Щоб збільшити яйценоскість маток у нуклеусах, в яких зимують матки, передові пасічники практикують утримання нуклеусів у вуликах-лежаках при основних сім’ях за вставною перегородкою або тримають по 3— 4 нуклеуси в одному вулику-лежаку. Так, наприклад, у М. Р. Федоренка і С. В. Чуприни нуклеуси з запасними матками розмішують у вуликах-лежаках—по чотири у кожному. Кожний нуклеус займає 4 рамки.

Нуклеуси і основні сім’ї добре забезпечують кормом і старанно утеплюють.

Нарощуванню бджіл в зиму особливо сприяє наявність медозбору у серпні та в першій половині вересня. При роз­міщенні нуклеусів поруч з основними сім’ями вони обігрі­ваються за рахунок останніх і нарощують велику кількість бджіл в зиму. О. М. Соломко розміщує по кілька нукле­усів у одному вулику, що сприяє посиленому нарощуванню бджіл.

На пасіці колгоспу «Зоря комунізму» восени 1955 року з 212 бджолиних сімей 171 сім’я пішла в зиму силою від 8 до 12 вуличок і тільки 42 сім’ї мали по 7 вуличок бджіл.