Українська Русский
Вишнева пасіка - все про мед, бджіл, бджільництво та пасіці


Барвінківські пасічники

Використання бджіл на медозборі

Дуже важливо правильно використовувати бджіл на медозборі. Можна наростити велику силу бджолиних сімей, але повністю не використати їх на медозборі і на виділенні воску. Іноді цьому перешкоджає недостача ву­ликів, штучної вощини, неправильне використання кор­мової бази, невисока кваліфікація пасічників і т. ін. Але найчастіше причиною неповного використання бджіл на медозборі є несвоєчасне роїння. Дослідами і практикою встановлено, що найбільш вигідні рої ті, які виходять не пізніш як за 45—50 днів до початку головного медозбору, а також рої, що вийшли перед початком медозбору.

Ранні рої і сім’ї, що відпустили ранні рої, встигають до головного медозбору наростити велику силу і добре провадять медозбір. Рої, які вийшли безпосередньо перед медозбором, маючи ройову енергію, ефективно вико­ристовують головний взяток. Такі рої можна використо­вувати окремо або для підсилення інших бджолиних сімей. Рої, що вийшли пізніш як за 45 днів до початку головного медозбору, або ті, що виходять в період медо­збору, малопродуктивні. Пізні рої не встигають наростити силу сімей і не використовують ройову енергію на медо­зборі і восковиділенні. Сім’ї, що рояться під час медозбо­ру, не добирають багато меду.

В умовах Барвінківського району головний медозбір починається в першій половині липня, тому найвигідніше одержувати рої в травні і безпосередньо перед медо­збором.

У пасічника М. Р. Федоренка в колгоспі «Зоря кому­нізму» сім’ї перед медозбором займають повністю весь вулик (від 12 до 20 вуличок), мають 8—9 рамок розпло­ду і 10—12 кг меду. Такої самої сили бджолині сім’ї нарощують С. В. Чуприна і О. М. Соломко.

У колгоспах зони Барвінківської МТС комахозапилювані культури висівають на великій відстані від пасіки. Тому для повного використання на медозборі і запиленні сільськогосподарських культур пасічники практикують кочування в межах полів своїх колгоспів в кінці травня на еспарцет і в кінці червня на соняшник і гречку.

Перед кочуванням у вуликах укріплюють рамки, використовуючи роздільники (по два на кожний вулик), з’єднані з загальною планкою (як зубки у граблях). Це звільняє пасічника від копіткої роботи по встановлен­ню роздільників між рамками.

На час кочування роблять глуху упаковку, кочувальних сіток не застосовують. Для вентиляції в кришках або в корпусах вуликів є невеличкі отвори, затягнені металеви­ми сітками. Бджіл перевозять вночі і на порівняно малі відстані, тому ця вентиляція цілком задовольняє бджіл.

О. М. Соломко при перевезенні бджіл закриває льотки решіточками. Треба зауважити, що при цьому умови ко­чування не поліпшуються, тому що бджоли летять на світло і скупчуються біля льотка, а це заважає вентиляції гнізд.

При перевезенні на великі відстані необхідно застосо­вувати кочові сітки, закріплюючи їх зверху вуликів. Коли бджіл перевозять автомашинами, вулики ставлять рамками впоперек дороги — це зменшує коливання рамок і полегшує кочування бджіл. Правління колгоспів в допо­могу пасічникам на час кочування виділяють додаткову робочу силу.

В умовах Барвінківщини медозбір буває дуже три­валий, тому передові пасічники не обмежують яйцекладку маток в бджолиних сім’ях, бо це призвело б до тимчасово­го послаблення і зниження продуктивності сімей.

Наявність меду у вуликах перевіряють шляхом вибір­кового оглядання гнізд. З першого медозбору пасічники залишають у вуликах по 3—4 рамки меду для зимівлі бджіл. Ці запаси поповнюються з пізніших медозборів. Відкачування меду провадять три-чотири рази за сезон. Правління колгоспів виділяють для цього додаткову ро­бочу силу.

 

Багато пасічників вважають, що бджоли в день відка­чування меду збирають нектар недосить інтенсивно. Це помилкова думка. Виліт бджіл скорочується не більш ніж на 15—20 хвилин, поки відбирають мед і встановлю­ють назад рамки, а після цього значно посилюється. При відкачуванні треба якнайшвидше повертати рамки назад у вулик. Бджоли такі рамки обробляють — збирають роз­бризканий мед, складають його в комірки, підправляють їх краї І дружно вилітають на медозбір. У вуликах звіль­няється місце для складання меду, процес відкачування посилює льотну діяльність бджіл і це сприяє підвищенню продуктивності бджолиних сімей по меду і воску. Поси­люється також робота бджіл по запиленню сільськогоспо­дарських комахозапилюваних культур.